Kastrup – Ishøj 22 km

Afstande

Etapen er 22 km i alt:
  • Lufthavnen - Tårnby 3,4 km.
  • Tårnby - Kalvebodbroen 8,1 km.
  • Kalvebodbroen - Ishøj 10,4 km.

Rutebeskrivelse

Pilgrimsruten starter ved lufthavnen og går straks over jernbanen og motorvejen.

Fra lufthavnen til Ishøj følges den europæiske Fjervandrevej nr. 6 (som er afmærket med den gående mand eller et hvidt kryds) ad stien langs banen, gennem Tårnby og ad Løjtegårdsvej til Vestamager (Amager Fælled). Vær opmærksom ved indgangen til Amager Fælled – her tages den midterste vej. Over Kalvebodbroen og gennem Mågeparken og ind gennem Strandparken.

Ruten er også afmærket med muslingesymbolet.

Kort over ruten

Du kan nemt få kortet over ruten Kastrup - Ishøj ind på din mobil. Så kan du altid se, hvor du er, og hvilken vej ruten går.

Hent GPS-kort til mobil

  1. For at se GPS-kortet på din mobil, skal du hente den gratis app AllTrails.
    Hent app (iPhone)
    Hent app (Android)
  2. Når du har downloadet den gratis AllTrails-app og oprettet din profil, skal du klikke på linket her for at se Den Danske Pilgrimsrute – du er den blå prik på kortet.

Indkøb på vejen

Der er flere muligheder i Tårnby ved stationen.

I sommertiden maj – oktober kan der købes mad og drikke på Traktørstedet ved Naturcenter Vestamager på visse tidspunkter (lukket mandag). I Brøndby, Vallensbæk og Ishøj Havn er der ligeledes mulighed for at købe mad og drikke.

Ved Ishøj Station er der både mulighed for at proviantere og spise (cirka 1 km fra vandrehjemmet)

Seværdigheder undervejs

Tårnby Kirke

Tårnby Kirke er fra 1100-tallet, og er oprindeligt opført i kampesten og kridtsten. Den består af et romansk skib og kor, muligvis oprindeligt med apsis, samt et jævngammelt romansk v-tårn, som i dag er nedbrudt. Undersøgelser har vist, at v-tårnet oprindeligt åbnede sig mod kirken ved tre arkadeåbninger båret af to søjler. Herudover har der været herskabspulpitur. Tårnet menes oprindeligt at være et tvillingetårn. I unggotisk tid omkring 1200-tallet fik skibet krydshvælv. I 1300-tallet tilføjes et overhvælvet våbenhus. Omkring 1500 blev v-tårnet rejst i tegl. Det blev delvist opført af genbrugsmaterialer. Omkring 1600 blev det romanske kor nedrevet og erstattet af et tre-fags overhvælvet langhuskor. Tårnby Kirke var fra 1529 -1934 ejet af Københavns Universitet, hvorefter det overgik til selveje.

Vestamager eller Kalvebod Fælled

Kalvebod Fælled er et inddæmmet og fredet område på det vestlige Amager. Arealet er ca 2000 ha (ca. 20 km2). Området blev inddæmmet under 2. verdenskrig. Siden da er mange planter og dyr indvandret. Mange fugle, især vadefugle, nyder godt af det fugtige område og den lave vegetation.

Med tiden er store dele af området groet til i buske og træer, bl.a. finder man her landets største birkeskov – ”Pinseskoven”. Ungkvæg, heste, dåvildt og råvildt afgræsser området for at forhindre det i at gro yderligere til. To pumpestationer holder det inddæmmede område tørt.

Motorvejsbro med cykelsti

Kalvebodbroerne hører i dag til en af Danmarks mest trafikerede motorvejsbroer. Specielt efter at motorvejen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen åbnede i år 2000, er trafikken på broen intensiveret voldsomt.

Køge Bugt Strandpark

Strandparken er et kunstigt skabt natur- og friluftsområde, der har mange naturkvaliteter, og som samtidig fungerer som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder. Strandparken blev til i et samarbejde mellem de omkringliggende kommuner og blev indviet i 1980. Der er anlagt et 7 km langt strandområde ud til Køge Bugt, hvor pilgrimsruten går gennem/langs med havnene i Brøndby Strand, Vallensbæk Strand og Ishøj Strand. I strandparken er der mulighed for mange fritidsaktiviteter, badning, sejlads, surfing, fiskeri, gå-, løbe- og cykelture. I skolesommerferien er der livreddere til stede. Der er desuden mange aktiviteter og liv i havnene. Centralt i Strandparken – Ishøj kommune – ligger kunstmuseet ARKEN.

Overnatning

Kastrup

I Kastrup er det muligt at få en gratis overnatning hos:
Marie-Leonore Christensen
Saltværksvej 89
Telefon +45 32 50 11 38 eller mobil +45 53 63 31 21.

Ishøj

I Ishøj kan der overnattes på Ishøj Vandrehjem, som ligger på ruten:
Ishøj Vandrehjem
Ishøj Strandvej 13
2635 Ishøj Der kan bestilles morgenmad.

www.ishojhostel.dk eller telefon +45 43 53 50 15

Transportmuligheder

Tog og busser

Der er fly-, bus- tog- og metroforbindelser til og fra lufthavnen.
I Ishøj er der cirka 1 km til S-toget fra vandrehjemmet.
Se i øvrigt www.rejseplanen.dk

Næste etaper