Ishøj – Roskilde 28,5 km

Afstande

Etapen er 28.5 km i alt:
 • Vandrehjemmet Ishøj - Ishøj Landsby: 8,8 km.
 • Ishøj Landsby - Torslunde: 5,9 km.
 • Torslunde - Reerslev: 4,5 km.
 • Reerslev - Vindinge: 4,3 km.
 • Vindinge - Roskilde 5,0 km.

Rutebeskrivelse

Pilgrimsruten er hele vejen mærket med muslingesymbolet, med undtagelse af et kort stykke vej gennem Solhøj fælled, hvor man skal følge den grønne trekant. Ruten starter ved vandrehjemmet i Ishøj, og følger vandreruten ”Strandparken- Hedeland”

Ruten går ad stisystemer over Ishøj Dyrepark, gennem Ishøj Landsby, Torslunde, Reerslev, Hedeland, Vindinge og til Roskilde Vandrehjem.

 • Før landsbyen Torslunde går stien gennem skoven. Denne sti er vældig pæn, men kan ofte være meget våd, -til tider ikke fremkommelig. Hvis dette er tilfældet, kan man i stedet for at dreje ind i skoven, fortsætte ad grusvejen til Torslundevej. Drej til venstre ad denne og kort efter igen til venstre ad Torslunde Bygade. Så kommer man ind på den afmærkede rute igen.
 • Gennem Solhøj Fælled som ligger mellem Torslunde og Reerslev skal du følge den grønne trekant.
 • I Reerslev drejes til venstre ad Tingstedvej, derefter til højre ad M.W. Gjøesvej. Gå forbi kirken, kryds lige over vejen og ad den lille vej videre mod, men ikke helt til P-pladsen. Følg muslingeskalsskiltene gennem Hedeland og gennem Vindinge og Roskilde.

Kort over ruten

Du kan nemt få kortet over ruten Ishøj - Roskilde ind på din mobil. Så kan du altid se, hvor du er, og hvilken vej ruten går.

Hent GPS-kort til mobil

 1. For at se GPS-kortet på din mobil, skal du hente den gratis app AllTrails.
  Hent app (iPhone)
  Hent app (Android)
 2. Når du har downloadet den gratis AllTrails-app og oprettet din profil, skal du klikke på linket her for at se Den Danske Pilgrimsrute – du er den blå prik på kortet.

Indkøb på vejen

Der er indkøbsmuligheder i Ishøj, hvor der er mange butikker.

Undervejs kan man købe mad og drikke i restauranten i golfklubben, der ligger kort tid efter man har passeret Ishøj Landsby:

Kanehøjgaard Restaurant og Cafe
Køgevej 275, 2635 Ishøj
Tlf +45 89 80 86 98

Herefter er der indkøbsmulighed hos Købmanden i Vindinge samt i masser af butikker i Roskilde.

Seværdigheder undervejs

Ishøj Kirke

Ishøj Kirke ligger på pilgrimsruten, man passerer lige forbi med kirken på højre side.
Kirken er opført i sidste halvdel af 1100-tallet. Den er opført af kridtstenskvadre i skifter med en højde på 10-15 cm, enkelte steder dog helt op til 30 cm. Murtykkelsen er overalt 80 cm.

Kor og skib er ikke bygget helt samtidigt, der er sikre tegn på at byggeriet har været indstillet. I mange andre kirker kan der iagttages et lignende stop, og her har man mange steder fundet rester af tidligere trækirker, som har måttet vige for en tilbygning til den nye stenkirke. Om dette også har været tilfældet i Ishøj, har det ikke været muligt at fastslå, pausen i byggeriet har dog ikke været af særlig lang varighed, da murværket i skibet er opført i samme teknik som koret.

Tårn og våbenhus er tilføjet i middelalderen. Prædikestol, de udskårne stolesæder og den ældste af klokkerne stammer fra reformationstiden omkring 1536.

Torslunde Kirke

Ønsker man at se Torslunde Kirke fortsætter man lidt længere ad Torslunde Bygade. Kirken er bygget i ca. år 1200.

Helt tilbage fra denne tid stammer to stykker af inventaret, nemlig døbefonten og korbuekrucifikset, som nu er anbragt over alteret. Døbefonten er af skånsk sandsten og er sammen med andre fonte importeret fra Skåne. Døbefonten regnes for den bedste af disse fonte, og regnes i dag for et uerstatteligt klenodie.

Korbue-krucifikset indtager i dag en fremtrædende plads over alterbordet mellem to såkaldte indvielseskors. Der findes også kalkmalerier af samme alder som krucifikset.

En tredje værdifuld ting fra kirken, et maleri på træ, er den første billedlige fremstilling af en luthersk gudstjeneste. Det originale maleri befinder sig i dag på Nationalmuseet, men en kopi er opsat foran alteret.

Reerslev Kirke

Kirken ligger på pilgrimsruten. Kirken er oprindelig opført i 1100-tallet. Den oprindelige kirke har bestået af kor og skib opført i kamp og kridt. Kun i nordmuren ses rester af den oprindelige kirke. I sengotisk tid har kirken fået vestforlængelse, tårn, nordkapel og sakristi opført i teglsten.

Kirken har været gennem en hårdhændet restaurering i 1800-tallet hvor blandt andet tårnet blev revet ned og erstattet af det nuværende. I forbindelse med restaureringen blev der i skibets hvælv afdækket kalkmalerier fra sidste halvdel af 1400-tallet, udført af ”Isefjordsværkstedet”. Disse malerier blev restaureret i begyndelsen af 1900-tallet og samtidig blev vestforlængelsen i kirken nydekoreret.I korbuen finder man et korbuekrucifiks fra 1500-tallet. Prædikestolen dateres til 1609.

 

Hedeland

Hedeland er et stort rekreativt område beliggende mellem Hedehusene, Vindinge og Tune ca. 30 km. vest for København.

Det 15 kvadratkilometer store, stærkt kuperede landskab er kunstigt, idet det er opstået ved en omfattende grusudvinding gennem mange år. Man kan sige at den store byggeaktivitet i hovedstadsområdet siden 1960erne har arret landskabet. Siden 1970erne har man ved et storstilet retableringsarbejde søgt at forvandle et grimt månelandskab med spredt affald til et spændende naturområde. I stedet for at søge at jævne bunkerne, har man valgt at regulere landskabet på forskellig måde. Hovedparten af området har fået lov at gro til af sig selv, men der er også plantet i nogle områder. Resultatet er i dag et stort område med søer, bakker og en særpræget og varieret flora. Området gennemskæres af et omfattende net af stier.

I/S Hedeland blev stiftet i 1978, og er ejet af Høje Tåstrup, Greve og Roskilde kommuner. I Hedeland findes der flere gode rastepladser, nogle af dem overdækkede.

Roskilde Domkirke

Pilgrimsruten går forbi Roskilde Domkirke. Kirkens historie starter helt fra år 980, hvor Harald Blåtand byggede en trækirke der, hvor Roskilde domkirke ligger i dag. Han blev begravet i denne kirke lige som hans søn Sven Tveskæg. Der blev derefter bygget en stenkirke, og kirken blev bispesæde og domkirke i 1020.

Omkring 1175 påbegyndtes byggeriet af den nuværende teglstenskirke af Biskop Absalon. Roskilde Domkirkes særlige berømmelse skyldes uden tvivl at kirken siden 1400-tallet har været kongeslægtens foretrukne gravkirke. Kirken præges derfor ikke mindst af de fire store kapeller, der, sammen med koret og den udendørs begravelsesplads fra 1985, rummer begravelser for 21 konger og 18 dronninger. Roskilde Domkirke er meget smuk og er optaget på Unescos verdensarvsliste i 1995. Der findes materiale i kirken der nærmere beskriver historie, kapeller, grave, kunstværker mm.

Det er også muligt at komme på en rundvisning i kirken. I kirken kan man få et pilgrimsstempel. På pladsen foran våbenhuset er der nedlagt en muslingeskal i messing i belægningen.

I Roskilde by kan man også finde en vejkirke, Jakobskirken. Den ligger dog ikke direkte på pilgrimsruten.

Overnatning

Ishøj Vandrehjem

Ishøj Vandrehjem
Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
Oplysning om priser: ishojhostel.dk eller tlf. +45 43 53 50 15

Vandrehjemmet ligger på pilgrimsruten

Torslunde
Bed and Breakfast
Lille Bygade 14, 2635 Ishøj
Tlf.: +45 22 29 48 17

Skovgården Bed and Breakfast
Torslundevej 120, 2635 Ishøj
Tlf.: +45 43 99 08 43

Roskilde:
Danhostel Roskilde Vandrehjem
Vindeboderne 7, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 35 21 81

Man kan overnatte her til rimelige priser, alt efter hvor mange der deler værelse

 

Transportmuligheder

Tog og busser

Talrige transportmuligheder.

Se på Rejseplanen.dk

Næste etaper