Frivillig i stigruppen

Sti-arbejdet – hvad går det ud på?

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme optog i 2011 mærkning af danske pilgrimsruter på arbejdsprogrammet. Siden da har vi søgt og fået bevilget midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond og enkelte andre fonde.

Projektet indebærer samarbejde med kommuner, regioner, Naturstyrelsen og private lodsejere. Der er mange aktører, som har indflydelse på, om man kan sætte skilte med den kendte muslingeskal og/eller den mindst lige så kendte gule pil op langs ruten i naturen og gennem bymæssige områder.

Styregruppen for stiarbejdet består af formand Vibeke Mørdrup og Troels Beck.

Stigruppen består af entusiatiske medlemmer, som afmærker og vedligeholder de forskellige ruter.

Pilgrimme fra Nordsjællands stigruppe

Sådan er arbejdet opbygget:

  1. Der ansøges og forhandles med kommuner, regioner, skov- og lodsejere om at sætte muslingeskaller og gule pile op langs pilgrimsruten, som foreningens medlemmer tilrettelægger i respekt for de gamle pilgrimsruter.
  2. Når der foreligger godkendelse fra vej- og stiejere, går foreningens stifolk i gang med at afmærke ruten med skilte med muslingeskallen eller gule pile, der er meget indarbejdet i Spanien og i de øvrige lande med pilgrimsruter.
  3. Via Open Street Map gøres ruten tilgængelig på hiking.waymarkedtrails.org. Dette sker enten ved at tegne ruten ind på et kort eller ved at vandre ruten med GPS. 
    Ruten fra Helsingør – Roskilde og Kastrup – Roskilde ligger også på ALLtrails.com.
  4. Når ruterne er lagt ind på hiking.waymarkedtrails.org kan de downloades til GPS, mobil, iPad eller PC.
  5. Stigruppen udarbejder sideløbende med opsætning af skilte (muslingeskal og gule pile) en rutebeskrivelse som beskriver dagsture, kirker, seværdigheder, indkøbs- og overnatningsmuligheder, bus- og togforbindelser. Rutebeskrivelsen lægges på hjemmesiden under Ruter i Danmark.

En stor del af arbejdet udføres af medlemmer og andre interesserede med et godt lokalkendskab, især når det gælder fastlæggelse af ruten, samarbejde med lokale myndigheder og udarbejdelse af stifolderen. Vi har allerede et godt samarbejde med aktører i Dansk Vandrelaug og Hærvejen.

Kunne du tænke dig at blive en del af Stigruppen?

Kontakt:
Vibeke Mørdrup: v.moerdrup@gmail.com
Troels Beck: trbeck45@gmail.com