Sådan udfylder du pilgrimspasset

En kort beskrivelse af hvilke felter du finder i pilgrimspasset, og hvad de betyder:

Pilgrimspas med Danske Santiagopilgrimmes stempel. Foto: Piló Drescher

Det officielle pilgrimspas, som du skal bruge på caminoen

 • Credencial que expide (Pilgrimspas udstedt af): Foreningen af Danske Santiagopilgrimme.
  Figuren i stemplet forestiller den middelalderlige pilgrim Jonas fra Sorø, der oprindelig var afbildet på en sten i Sorø Klosterkirke. Klosteret, der efter reformationen i 1536 kom under Kronen og senere blev til Sorø Akademi, nedbrændte i 1813; dog blev klosterporten og kirken bevaret. Stenen med billedet af Jonas forsvandt i det 19. årh., muligvis ved kirkens ombygning i 1860, men en tegning af stenen findes på Nationalmuseet.
 • Nombre del peregrino (Pilgrimmens navn): Skriv dit for- og efternavn
 • D.N.I. /pasaporte (ID/Pasnummer): Skriv dit pasnummer (ikke CPR)
 • Dirección (Adresse): Skriv din adresse i Danmark
 • Lugar de iniçio de la peregrinación (Sted hvor pilgrimsvandringen begynder): Skriv navnet på den by du starter i.
 • A pie (til fods) / En bicicleta (på cykel) / A caballo (til hest) / En vela (i sejlbåd) : Sæt kun 1 kryds.
  Du skal have 1 stempel (sello) med dato i dit pas om dagen, dog 2 stempler dagligt med  dato i dit pas de sidste 100 km før Santiago, uanset hvor du starter din camino.  Stempler fås i refugier (albergues), både hvor man overnatter og hvor man passerer, i kirker, museer, politistationer, rådhuse samt på barer. Nogle steder står stemplet fremme til fri afbenyttelse. Efter spansk skik skrives måneden i dato ofte med romertal, fx 25-VII-06 (Sankt Jacobs dag). Du kan, som noget nyt, “sejle caminoen”. Pilgrimme skal kunne bevise, via stempler i et særligt pilgrimspas, at have tilbagelagt minimum 100 sømil og vandret den sidste etape til fods (det sidste stempel ved Monte do Gozo). Det særlige pas fås i alle havne.  Læs mere på SailTheWay (siden er på spansk).
 • Cumplió la Peregrinación: (Fuldførte Pilgrimsvandringen): Her sættes stempel af pilgrimskontoret i Santiago. Resten af siden er forbeholdt pilgrimskontoret.
 • På side 3 er der en bøn, hvor pilgrimmen ønskes en god vandring og ankomst til Santiago og at han/hun vil indgå med glæde i det kristne fællesskab

 Bestil pilgrimspas