Esrum – Hillerød
18 km

Afstande

Etapen er 18 km i alt:

  • Esrum – Nødebo 9 km
  • Nødebo – Hillerød 9 km

Praktiske kommentarer til turen

Fra Esrum Kloster følger du vejen til venstre mod syd forbi café Daniels Kilde og P-pladsen. Videre ad grussti indtil Frederiksværkvej krydses, og du kommer ind i Gribskov. Her følger du den lille skovsti til højre, indtil du når Søparkens Sidevej, den brede grussti som går mod syd langs Esrum Sø. På vejen langs søen findes flere rastepladser med borde og bænke.

Traktørstedet Fændrikhus har weekendåbent fra maj til september kl. 11-15. Samme sted findes en lille bådfart til Fredensborg Slots havn. Den brede sti følges til udgangen af skoven, og du kommer ud på Nødebovej lige over for Skovskolen.

Til venstre ad Nødebovej, forbi Nødebo Kirke til du kommer til Kildeportvej (der ligger en Nettobutik på hjørnet). Til højre ad Kildeportvej som følges ca. 1 km til en indgang
til skoven på venstre hånd. I skoven følges afmærkningen.

Et lille stykke før udgangen af skoven kommer der to muligheder. Stien til venstre/ ligeud vil føre til Jespersvej og videre til DanHostel (vandrehjem), mens stien til højre fører til Odderdamsvej, som følges til venstre til Fredensborgvej. Den følges til højre frem til Frederiksborg Slot gennem Slotshaven.

Når du er gået igennem Frederiksborg Slot og over broen, står du ved krydset Slangerupgade – Slotsgade. Herfra kan du enten gå ad Slotsgade eller Søstien langs Slotssøen til Torvet, hvorefter du følger Søndre Jernbanevej. Den følges et par hundrede meter og efter du er drejet til højre, er der efter ca. 100 meter på modsatte side af vejen, en port. Her går du igennem og følger herefter Vibekevej, indtil du når Hillerød Station. I alt ca. 1,2 km. Skal du ikke til stationen, fortsættes ad Søndre Jernbanevej til Milnersvej, hvor du drejer til højre.


Kort over ruten

Du kan nemt få kort over ruten Esrum – Hillerød ind på din mobil. Så kan du altid se, hvor du er, og hvilken vej ruten går.

Hent GPS-kort til mobil

  1. For at se GPS-kortet på din mobil, skal du hente en GPX-viewer app. Nogle er gratis, andre koster et beskedent beløb.
     Hent app (iPhone)
     Hent app (Android)
  2. Når du har GPX-viewer app på din mobil, er du klar til at hente GPS-kortet
      GPS-kortet 


Indkøb på vejen

Nødebo:
Her er der en Netto. Der er åbent 07-22 hver dag.

Hillerød:
I Hillerød er der flere indkøbscentre med supermarkeder og specialbutikker samt et stort udbud af caféer og restauranter.


Seværdigheder undervejs

Esrum Kloster

Esrum Kloster er resterne af et vældigt kloster, som blev grundlagt i 1151 på ærkebiskop Eskils initiativ. Klosteret blev med tiden det mest betydningsfulde cistercienserkloster i Norden, og en af Nordens største bygninger. Samtidig var det et af knudepunkterne i ordenens fælleseuropæiske netværk.

Gaver fra konger, stormænd og andre velgørere gav Esrum Kloster et solidt økonomisk fundament, og ved reformationen ejede klostret mere end en tredjedel af alt gods i Nordsjælland.

Efter reformationen i 1536 fik klostret lov til at fungere til 1559. Klosterets jord og ejendom blev krongods og Nordsjælland blev de næste århundreder kongernes rekreations- og jagtområde. Kongemagten iværksatte nedrivningen af det store klosterkompleks og munkestenene blev genanvendt bl.a. i Kronborg Slot. Man bevarede kun den bygning, der tjente som kongens jagtslot i Esrum.

Senere har stedet været anvendt til mange forskellige formål: Stutteri, dragonkaserne, amtstue, fængsel, apotek, posthus og flygtningelejr.

Restaurering af klosterbygningen påbegyndtes i 1992 og Esrum Kloster åbnedes for offentligheden i 1997 og rummer et fint lille museum.

Esrum Kloster bliver indgangen til den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland, og arbejdet med et stort besøgscenter er i gang. Klostret er også ramme for mange begivenheder, se mere på Esrums klosters hjemmeside

Esrum Sø

Esrum Sø er Danmarks næststørste sø. Bådfart fra havnen ved Fredensborg Slot til Fændrikhus maj – september. I samme tidsrum er der weekendåbent kl. 11-15 i traktørstedet Fændrikhus. I Nødeboholt i den sydlige del af søen findes en primitiv overnatningsplads.

Skovskolen, Københavns Universitet

Det første du møder, når du går ud af skoven i Nødebo, er en gårdsplads med to hvide, stråtækte bygninger. Her og i de mange sorte træhuse i området bagved holder Skovskolen til. Skovskolen hører under Københavns Universitet, og har en række grønne uddannelser og efteruddannelser. Området er åbent, og du er velkommen til at kigge ind.

Nødebo Kirke

Nødebo Kirke er Nordsjællands ældste kirke. De ældste dele med skib og kor kan føres tilbage til romansk tid i 1200-tallet. Omkring år 1400 fik kirken hvælvinger, og
samtidigt opførtes en forlængelse mod vest, der blev bygget med så kraftige mure, at der muligvis har været planlagt et tårn. Man har imidlertid i stedet for tårn bygget en tagrytter i 1739 som afløser for et fritliggende klokketårn.

Frederiksborg Slot

Se mere om Frederiksborg Slot og Barokhaven på næste etape


Overnatning

Nødebo

Der er en shelterplads i skoven lige bag ved Skovskolen, som du er velkommen til at bruge. Den kan ikke bookes på forhånd. Du er velkommen til at kontakte Marie på 93 56 55 50 for at høre hvordan det praktisk fungerer. Marie er pilgrim og arbejder på Skovskolen.

Hillerød

Vandrehjem:
Danhostel, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød
Se Danhostel Hillerød her

Bed & breakfast:
I Hillerød er der Bed and breakfast hos Sov dejligt

Ud over det findes hoteller i forskellige prisklasser i og
omkring Hillerød.

Turistinformation:
Hillerød Turistinformation


Transportmuligheder

Tog og busser:
Fra Hillerød Station er der S-togforbindelse til København og lokalbaner til Nordkysten og Helsingør. Der er mange busruter fra Hillerød Station. Se i øvrigt www.rejseplanen.dk

Taxi:
Taxinord telefon 48 48 48 48.


Bus 307 kører mellem Skovskolen og Hillerød Station.