Sekretariatet holder lukket fra den 18.6.-2.7. 2022

Pilgrimsvandringer

Pilgrimsvandring Svenstrup (syd for Ålborg) – Viborg 18.-23. juli 2022

Vandring seks dage på Hærvejen, arrangeret af Danske Santiagopilgrimme.
Andre aktiviteter

Referat af stigruppemøde den 2.april 2022.

Vandringer

Forårstur Gurre Vang – Esrum 30. april 2022

Gennemførte

ANEMONETUREN Ringsted – Kongskilde 22. april 2022

Vandringer

Vil du med på Hærvejen 15. maj – 5. juni 2022