Referat af stigruppemøde den 2. april 2022.

Mødested: Roskilde Domkirke med vandretur til Boserup naturcenter og kaffe i Sankt Hans Have

Til stede: Vibeke, Birgit, Inge, Jacob, Ole, Winnie, Irene, Gunnar, Niels, Jørgen, Tove.

Afbud: Kathe, Erik, Frede, Helen, Lasse, Sofie, Camilla, Tone, Bjarne, Yvonne, Pernille.

Ikke hørt fra: Marie Birgitte, Bent, Bøje.

Referent: Tove

Vibeke indledte mødet med lidt historie om, hvordan Den Danske Pilgrimsrute blev mærket op.

Kirsten og Ove lagde for 14 år siden et kæmpe arbejde i at få mærket og beskrevet de enkelte ruter.

Vibeke har opdateret, hvem der er stiansvarlig for de enkelte ruter.

Stierne skal ses efter en til to gang om året af de stiansvarlige.

Mødestruktur.

Vi blev enige om at mødes 3 gange årligt: Vinter, forår og efterår, hvor vi skiftes til at arrangere mødet forskellige steder med indlagt vandretur og med et sted, hvor vi kan komme ind/sidde i læ. De mødeansvarlige er også ansvarlige for indkaldelse og beskrivelse af tid og sted i god tid inden stigruppemødet. 

Ole og Inge: Næstved, lørdag den 8.okt 2022

Jacob: Hillerød, søndag den 15.jan 2023

Niels og Tove: Roskilde, søndag den 30.april 2023

Nye datoer hvert år i januar.

Planlægning af vandreture

Planlægning et halvt år fremadrettet, gerne med en tur hver måned. De stiansvarlige opfordres til at arrangere en tur på egen rute mindst en gang om året. Alle er meget velkomne til at arrangere turer på de forskellige stier, også med lidt alternative ruter i tillæg, måske så det kan blive en rundtur. Husk god beskrivelse og gerne med brug af ordet Camino. Inviter gerne venner med. 

Planlagte turer inkl. god beskrivelse meddeles til Erik Staffeldt: erikstaffeldt@me.com, som sørger for turene lægges på hjemmesiden og på Facebook.

Turer der er arrangeret i foråret:

22. april Anemonetur Ringsted – Kongskilde og

8. maj Slagelse – Korsør.

Nye vandringer:

September: tirsdag d. 13. sep. Ballerup - Høje Tåstrup. Vibeke

Oktober: lørdag d. 1. okt. Kastrup - Ishøj. Irene.

Oktober: tirsdag d. 25. okt. Avnstrup – Ringsted. Niels og Tove

December: søndag d. 4. dec. 2.advent. Esrum. Jacob

Januar: søndag. d. 8. jan. En spændende tur. Gunnar.

Referatet lægges på hjemmesiden.

Dato: 1. juli, 2023
Slutter: 1. juli, 2023

Kommende aktiviteter

Caminocafé i Århus – onsdag den 25. oktober 2023

Alken – Ømkloster – Gl.Ry – Ry – Mandag den 4. december 2023

Moesgaard v/Aarhus – Mandag den 6. november

Jeksendalen og Adslevskov – Mellem Skanderborg og Ry – Mandag den 2. oktober 2023

Hillerød – Esrum – Søndag den 10. december 2023

Farum – Ballerup – Onsdag den 15. november 2023