Referat fra møde i Stigruppen 8. okt. 2022

Stimøde den 8.okt. i Næstved.

Til stede: Jørgen Vibeke Winnie Jacob Ole Inger, Birgit.

Afbud: Sophie, Camilla, Tone, Irene, Bøje, Lasse, Gunnar, Helen, Bjarne, Niels, Tove, Ole, Frede, Erik, Yvonne, Pernille.

1. Liste over stigruppen blev revurderet. Dem vi ikke har hørt fra i lang tid får en skrivelse om de stadig vil stå på listen. Det er Kathe Marie Bent Kuhlmann Kim Lodberg Anette Melin Bernt. Vibeke sender skrivelse.

2. Stigruppens fremtid. En lang drøftelse af hvad vores arbejde er. Er vi synlige nok.

Stiarbejdet kunne være et punkt på Årsmødet. I nyhedsbreve bør alle ture i hele landet stå. Vi har brug for dato og person for hvor beskrivelse af turene skal sendes til. Vi laver ture på pilgrimsruten, men må gerne gå væk fra ruten. For at arrangere flerdagsture mangler vi overnatningssteder.

3. Skrivelse til kirkerne . Oplyse om pilgrimsforeningen og stigruppen til de kirker der ligger på vores ruter. Erik Staffeldt vil gerne være behjælplig med en sådan skrivelse. Vi diskuterede også om pilgrimsruterne skal på kommunernes hjemmeside.

4. Planlægning af ture.

Den 8. jan 2023 ? Gunnar

Feb. 2023 Ishøj - Hedehusene Irene og Vibeke

Den 6. maj 2023 Gurre - Helsingør Sofie og Camilla

Byd gerne ind med ture, og ellers have det med på næste stimøde.

Vi gennemgik listen over stiansvarlige.

5. Ændring af beskrivelse af ruterne. Hvis der skal ændres på en rute er det, Tone man skal henvende sig til.

6. Evt. Winnie har fået kontakt til Hedeland. De vil gerne lægge vores rute på kort over Hedeland. Winnie og Jørgen tager kontakt til Hedelands kontor.

Næste stimøde er den 15. jan.2023. Jacob indkalder.

Stor tak til Inge for planlægning af dagen.

Vi sluttede af med en dejlig vandretur til Rønbæksholm.

ref. Birgit

 

Stiansvarlige

Oktober 2022

Helsingør - Esrum: Lasse, Sofie, Camilla

Esrum - Hillerød : Marie Lau, Jacob,

Hillerød - Ballerup: Tone, Bøje,

Ballerup - Høje Tåstrup: Vibeke, Tone.

Høje Tåstrup - Roskilde: Vibeke Tone.

Kastrup – Ishøj : ledig

Ishøj – Roskilde : Bjarne, Winnie, Jørgen, Helen

Roskilde – Lejre : Tove, Niels

Lejre –Ringsted : Tove , Niels

Ringsted – Slagelse : Pernille, Birgit

Slagelse - Korsør. Frede, Bent.

Ringsted - Næstved: ledig

Næstved - Lundby: Inger , Ole

Lundby - Vordingborg: Ole

Guldborgsund – Maribo : Ole, Erik

Guldborgsund – Rødby : Erik ,

 

Vibeke Mørdrup
v.moerdrup@gmail.com

 

 

Dato: 1. august, 2023
Slutter: 1. august, 2023

Kommende aktiviteter

Vojens til Røde Kro – 09. til 10. september 2023

Hillerød – Esrum 10. december 2023

Farum – Ballerup 15. november 2023

Roskilde – Lejre 24. oktober 2023

Næstved – Lundby 17. september 2023

Stigruppemøde 30. september 2023