Vejen er din

Vejen er din
Musik:
Tekst:

Vejen er din
men jeg går den
vær hos mig, Gud, når jeg vandrer gennem det liv du forandrer
lov mig at hver gang jeg mister mit sted
er du med

Se hele sangen her

© Foreningen af Danske Santiagopilgrimme