Alle vandringer

Vandringer

To dages vandring 25.-26. maj 2022

Vandringer

To dages vandring 25.-26. maj 2022

Vandring mod Roskilde i anledning af Himmelske Dage.
Vandringer

Vandring Lejre – Roskilde 26. maj 2022

Pilgrimsvandringer

Pilgrimsvandring Svenstrup (syd for Ålborg) – Viborg 18.-23. juli 2022

Vandring seks dage på Hærvejen, arrangeret af Danske Santiagopilgrimme.
Vandringer

Vandretur i Bayern / Tyskland 5. – 9. september 2022