Privatlivs- og cookiepolitik

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme behandler dine personoplysninger sikkert og i overensstemmelse med persondataforordningen.

Ejeroplysninger
santiagopilgrimme.dk drives og ejes af:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme
Sekretariatet
Telefon: 53 54 10 19
E-mail sekretariat@santiagopilgrimme.dk
CVR 35 26 20 32

Data-ansvarlig 

Data-ansvarlig er den valgte kasserer på foreningens årsmøde. Vedkommende har til opgave at sørge for, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Aktuel data-ansvarlig er:

Troels Beck
Bellisvej 41, 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 20 66 26 49
trbeck45@gmail.com


Personoplysninger

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme behandler kun persondata, der er relevant og nødvendig til opfyldelse af følgende formål.

  • Medlemsregistrering i fm indmeldelse i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme
  • Udsendelse af foreningsblade
  • Udsendelse af e-mail og nyhedsbreve
  • Indkaldelse til årsmøde
  • Kontingentfornyelse

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved indmeldelse, registrering eller deltagelse i årsmøde eller andre aktiviteter. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, telefon, indmeldelsesdato og medlemsnummer.


Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, skal du rette henvendelse til:

  • sekretariat@santiagopilgrimme.dk 
  • +45 53 54 10 19

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger centralt og der tages sikker backup i clouden (WordPress) og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, vil det tydeligt fremgår af denne side og hvornår indhold senest er opdateret.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på santiagopilgrimme.dk og direkte til din e-mail.

Sletning af medlemsoplysninger og tidsramme for opbevaring
Ved udmeldelse af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme slettes personoplysningerne på dig. Det gælder også ved manglende kontingentbetaling.

For medlemmer, som har modtaget rejsegodtgørelse, gemmes data i 5 år jf skattelovgivningen.


Cookies

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme opbevarer IP-adresser, data og cookies fra sociale medier samt cookies til brug for statistik fra foreningens hjemmeside.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så længe opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg på hjemmesiden.

Sådan sletter du cookies
 Se vejledning til sletning af cookies : http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem.
  Se hvordan du gør: http://minecookies.org/cookiehandtering.


Opdateret 25. maj 2018