Magasinet Pilgrimmen

Pilgrimmen er medlemsmagasinet for Danske Santiagopilgrimme. Det udkommer to gange om året med inspirerende artikler om caminoen, vandringer i Danmark, boganmeldelser og meget mere.

Som medlem får du tilsendt Pilgrimmen gratis. Hvis du ikke er medlem, kan du købe bladet for 60 kr. Når et nyt nummer kommer på gaden, bliver det forrige nummer tilgængeligt her på siden. God læselyst!

Ansvarshavende redaktør: Rikke Ærtebjerg
Kontakt:    redaktionen@santiagopilgrimme.dk 

Se index med alle artikler, der har været bragt i Pilgrimmen