Medlemsblad Pilgrimmen

Pilgrimmen udkommer to gange årligt og indeholder bl.a. beretninger fra caminovandringer i Danmark og udlandet, boganmeldelser mv.

Som medlem får du tilsendt Pilgrimmen gratis. Hvis du ikke er medlem, kan du købe bladet. Det koster 60 kr.

Ansvarshavende redaktør: Rikke Ærtebjerg
Kontakt:    redaktionen@santiagopilgrimme.dk 

Se index med alle artikler, der har været bragt i Pilgrimmen