Frivillig (hospitalero) på herberg i Spanien

Camino Francés, Siervas de Maria. Foto: Karin Cardel
Pilgrimme på vej til herberget i Astorga, Siervas de Maria. Foto: Karin Cardel

Frivillig hjælper på et pilgrimsherberg
– en særlig oplevelse

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme har gennem en årrække formidlet danske hospitaleros til herberger på caminoen.

Hvad er en hospitalero?

En hospitalero er tilknyttet et herberg en vis tidsperiode, det kan være uger eller måneder. Vedkommende arbejder frivilligt og modtager til gengæld kost og logi. Jobbet er en håndsrækning til herberget for at holde det kørende.

Arbejdet består i princippet i at tage imod pilgrimme med bl.a. indskrivning og fremvisning af herbergets faciliteter, samt rådgivning og information. Denne del af arbejdet kan være både ”smal” og ”bred”, og man kan få mange dejlige oplevelser med besøgende pilgrimme. Desuden deltager hospitaleroen i et vist omfang i rengøring af herberget og oprydning.

Det står naturligvis enhver frit for at lave en aftale med et herberg om at arbejde som hospitalero. Visse herberger forudsætter, at deres hospitaleroer har gennemgået et ca. tre dages kursus. Dette indgår dog ikke i vores aftaler om formidling.

Men disse aftaler (se nedenfor) med herbergerne er lavet for at give vores danske hospitaleros en idé om, hvad der forventes af dem og hvad de modtager – i princippet, idet man nok skal være opmærksom på, at spansk kultur og levevis jo er anderledes end den nordiske, hvilket kan være spændende at stifte bekendtskab med.

Foreningen har for tiden aftale med ét samarbejdsherberg, som ligger i Astorga.

Astorga er hvad vi i Danmark ville kalde en provinsby med mange aktiviteter og oplevelsesmuligheder, rig, gammel historie og alsidigt forretningsliv,

Astorga ligger 260 før Santiago de Compostela. Det er let at komme til/fra Astorga med offentlig transport, men mange hospitaleros vælger ganske naturligt at gå.

Vi har indgået aftale med herberget i Astorga om opgaver og vilkår for hospitaleros. Aftalen kan ses under beskrivelsen af herberget.

Herberg Siervas de Maria


Kunne du tænke dig at blive hospitalero, eller vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte foreningens koordinator og kontaktperson for hospitaleros, som kan oplyse nærmere og formidle ”booking” af arbejdsperioder på herberget:

Tone Kirkeby,  23 98 55 02,   hospitalero@santiagopilgrimme.dk