Vil du være med til at skrive pilgrimshistorie?

Skilteskov ved Santa Colomba de Somoza, Camino Francés. Foto: Jens Kjær Olsen

Mutriku, Camino del Norte. Foto: Laura Weile/Ditte Østerby

Foreningen er i gang med at beskrive de sidste 25 års pilgrimshistorie. Hvis du har specifikke bidrag, der kan berige historien, så vil vi gerne have dine input.

Indholdet kan være en blanding af eksakt historie og personlige essays, herunder:

 1. Caminoen genopfundet i 1970’erne i Spanien
 2. Præsten i Santo Domingo de Calzada med den gule maling
 3. Rygtet spredes i løbet af 1980’erne
 4. Shirley Mclaine skriver en bog
 5. Paven besøger Santiago
 6. Camino Francés gøres til Unesco World Heritage
 7. Paulo Coelho skriver en bog
 8. Harpe Kerkeling skriver en bog
 9. De første danske pilgrimme drager af sted omkring 1990
 10. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme stiftes i 1999
 11. Pilgrimmen spreder viden og interesse
 12. Der organiseres fælles ture i højskoleregi
 13. Den internationale interesse stiger eksplosivt
 14. Danske pilgrimspræster
 15. Nordisk samarbejde
 16. Brydninger i foreningens ledelse
 17. 10 års jubilæum
 18. Foredragsvirksomhed landet over
 19. En informativ hjemmeside
 20. Bertelsen og Caminoen
 21. Filmen “The Way”
 22. Der laves pilgrimsruter i Danmark
 23. Hærvejen med herberger
 24. De nye ruter
 25. Folkekirken og pilgrimsvandring
 26. Det åndelige, spirituelle, religiøse element

Send dit bidrag til Carsten Maegaard, hvis det har almen interesse for den danske pilgrimshistorie, så kan du være med til at skrive historien.

Carsten Maegaard


Kategori: Andre aktiviteter