Vandretur lørdag den 17. marts 2018 fra Gurre Vang til Esrum Kloster

Esrum kloster

Turen er på ca. 15 km og starter i Gurre Vang. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig. Vi holder pauser undervejs. Husk mad og drikke.

Kontaktpersoner:

  • Lasse og Mabel – mail: lasseogmabel@stofanet.dk

GPS-kort over ruterne findes på:

waymarkedtrails.org (søg på Den danske Pilgrimsrute)


Dato: 17. marts 2018

Tidspunkt: Kl. 10.00 ved P-pladsen ved Gurrevej 447 over for indgangen til Gurre Vang. (Bus 390R stopper lige før)

Pris: Gratis

Kategori: Gennemførte aktiviteter