Sct. Jacobs dag søndag den 25. juli, Ballerup

Muslingeskal nedlagt i fortov

Muslingeskallen er introduceret i Danmark af pilgrimsforeningen.

Vandringer med forskellig længde til Ballerup, spisning (mod betaling), andagt og nedsætning af bronze-muslingeskal)

Som I ved er der Sct. Jacobs dag søndag den 25. juli. Ballerup kirke Albergue Ballerup fejrer dagen med pilgrimsvandringer, nedlæggelse af muslingeskallen, som Foreningen af Danske Santiagopilgrimme har lanceret i Danmark, ved kirken med efterfølgende andagt.
Se programmet her:
Til vandringerne og middagen er der tilmelding senest den 18.juli
Selvom du/I ikke har mulighed for at deltage i det hele, vil det være være fint at så mange som mulig fra stigruppen deltager i nedlæggelsen af muslingeskallen, som er kl. 16:30 – lige indenfor den hvide låge, som vender mod Bydammen.
Det er der ikke tilmelding til

Dato: 25. juli 2021

Tidspunkt: 10:00 - 20:30

Pris: kr. 100,00 (deltagelse i middag)

Kategori: Gennemførte aktiviteter