Godt nytår

Fyrværkeri over katedralen i Santiago de Compostela

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme ønsker alle et godt og aktivt nytår og ser tilbage på året der er gået.

Foreningen er nu i mål med at kortlægge og afmærke (med muslingeskal-symbolet) de gennemgående camino-ruter i Danmark mellem byerne: Hirtshals, Frederikshavn, Helsingør og København og den tyrske grænse: Rødbyhavn og Padborg.
Ruterne hedder: Den danske Pilgrimsrute, og kan ses på   hiking.waymarkedtrails.org

Vi håber at mange pilgrimme fra vore nabolande vil bruge ruterne og opleve den afvekslende, dejlige danske natur.   Hent mere inspiration om ruterne

Nye bestyrelsesmedlemmer og ny leder af sekretariatet
Vi har fået en ny leder af vores sekretariat: Yvonne Riise,  samt flere nye personer i vores bestyrelse: Rikke Ærtebjerg, Niels Heiberg og Bøje Pedersen.

Bestyrelsen Danske Santiagopilgrimme, oktober 2017
Bestyrelsen i højt humør taget foran det nye herberg i Ballerup uden for København.
Stående fra venstre: Troels Beck, Henrik Friediger, Tone Kirkeby, Carsten Maegaard,
Vibeke Mørdrup, Niels Heiberg, Bøje Pedersen. Siddende fra venstre: Grethe Dyrby
og Rikke Ærtebjerg.

Vi arbejder på i 2018 af iværksætte et fremstød for at øge kendskabet til pilgrimsvandringer til Santiago de Compostela men også til vandringer her i landet, i Norden og Nordtyskland.

Godt nytår


Kategori: Gennemførte aktiviteter