Danske broder Theodor kommer til Østerbro og Skanderborg 13. og 23. november 2019

Broder Theodor fortæller en gruppe pilgrimme om katedralen - i Assisi. Foto: Erik Staffeldt.

På sin efterårsturne i Danmark kommer Assisi-broderen til København og Skanderborg i samarbejde med kirkerne og santiagopilgrimme.

Den danske broder Theodor kommer atter til Danmark i november og holder foredrag i Skanderborg og Københavns ydre Østerbro.

Broder Theodor er en levende og livlig fortæller (har faktisk været dramalærer), og det plejer at være både sjovt og informativt at høre ham, hvilket mange besøgende i hans hjemby Assisi, kan sige ja til. Faktisk modtager han mellem 50 og 70 danske rejsegrupper  om året ved sit franciskanerkloster og basilikaen, som er to kirker oven på hinanden. Basilikaen rummer et væld af enestående fresker. Hvert år gennemfører Theodor en mindre foredragsturne i Danmark og genser på den måde bl.a. sine tidligere og måske kommende gæster fra Assisi og deres bekendte. Han er således – som titlen broder – antyder en udadvendt arbejdende kaldebroder – i modsætning til munke, der arbejder indenfor klostrene.

”Frater Theodore” er blevet en erfaren og efterspurgt foredragsholder, ikke mindst fordi han rejser væsentlige spørgsmål om tilværelsen og livet. For ham er ”mission” at sætte tanker i gang, skabe grundlag for dialog, bl.a. om evangeliet, som han anser for at være politisk i hvert fald i den forstand, at det bl.a. påpeger, hvordan mennesker kommer urimeligt i klemme. 

Broder Theodor kommer til Lundehuskirken, Strødamsvej 1, København Ø 

onsdag den 13. november kl. 19:30. 

Supplerende oplysninger og gerne tilmelding til. Vibeke Mørdrup, mail v.moerdrup@gmail.com.

Foredraget er gratis. Øl og vand kan købes.

Mødet med Broder Theodor i Skanderborg 

lørdag den 23. november kl. 14:00 

i Kirkecentret, Kirkebakken 4, Skanderborg. Supplerende oplysninger og tilmelding til Grethe Dyrby, mail grethedyrby@gmail.com.

Foredraget er gratis, kaffebord koster kr. 40.

Foredragene er arrangeret af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme i godt samarbejde med menighedsråd og kirkerne i Lundehus og Skanderborg.


Dato: 13. & 23. november 2019

Tidspunkt: 19:30 & 14:00

Pris: gratis og kr. 40.

Kategori: Andre aktiviteter