Adventsvandring 2017 – 2. december 2017

Vandringen går fra Roskilde Domkirke - Boserup Skov - Kattinge Sø - Retur til Domkirken, i alt ca. 13 km.

Kl.11.00 mødes vi ved muslingeskallen på kirkepladsen ved Roskilde Domkirke.
Vandringen starter når vi er samlet. Vi går ad Byparken, havnen og op til Sct. Jørgensbjerg Kirke.

Kl. 11.30 Andagt i Sct. Jørgensbjerg Kirke, ved sognepræst Ulla Britt Holm Sørensen.

Kl.12.00 fortsætter vandringen. Vi går bag om kirken og ned til havnen, hvor vi følger Strandgade ud langs lysbådehavnen og støder til Fjordstien. Vi går ad Fjordstien og nyder den enestående udsigt over Roskilde Fjord, indtil vi et par kilometer fremme drejer af til venstre og fortsætter mod vest og videre ind i Boserup Skov gennem Langeskov.

Kl. 13.00 (efter ca. 5 km. vandring) når vi frem til Boserupgård Naturskole hvor vi holder frokostpause (husk madpakker m.v.!). Vi holder 45 min frokostpause ( De der vil korte vandringen af kan vælge at fortsætte knap 1 km. mod syd, til ’Den Høje Parkeringsplads’ ved Boserupvej, og her tage Bus 207 tilbage til Roskilde).

Kl. 13.45 Vi synger en sang, og vandringen fortsætter nu i nordlig retning gennem den smukke skov, til vi igen får visuel kontakt med fjorden og kan nyde stenalderlandskabet ved Lerskrænten og udsigten til fuglenes ø, Ringøen (Skoven bagved Ringøen er den privatejede Bognæs Skov, hvor Havørnen yngler).
Fra Lerskrænten går vi ad stier langs Kattinge Vig, og videre ind i skoven mod syd, til vi når frem ti Den Internationale Efterskole på Boserup ( her kommer vi forbi holdepladsen for Bus 207, og der er igen mulighed for at afkorte vandringen).
Afhængig af tiden kan vi nu vælge at tage en kort afstikker ud til fugletårnet ved Store Kattinge Sø (i alt, frem og tilbage, ca 1 km.)
Vi skal være tilbage ved Roskilde Domkirke kl. 15.45 og vandringen fortsætter de resterende ca. 6 km, videre i østlig retning gennem skoven til vi når Boserupvej og fortsætter ad Sortesti, over Bjergmarken, til vi igen støder til Boserupvej og følger denne vej mod øst, forbi Sct. Hans Hospital og videre ad Sankt Hans Gade ind til Roskilde by og ad Violstræde og Weysegangen op Til Roskilde Domkirke.

Kl. 15.45 Andagt i Andreaskapellet ved sognepræst Ane Bisgaard Labranche.

Kl. 16.30 Æbleskiver og Gløgg i Kontvent gården

Pax et bonum
Tom og Hans-Jørgen

Tilmelding: Hans-Jørgen Lykkeboe, mail: hj@lykkeboe.dk

 


Dato: 2. december 2017

Tidspunkt: Kl. 11.00

Pris: Gratis

Kategori: Gennemførte aktiviteter