Årsmøde og generalforsamling 27. OKTOBER 2018

Vrads og Nørhoved. Foto: Anne-Merethe Frandsen

Sted: Pavillonen, Tværalle, ved Ringsted Sportscenter, 4100 Ringsted

Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen.

Deltagelse i årsmødet, med formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og afslutnings-sandwich samt én øl eller vand til måltiderne, koster kr. 200.
Beløbet betales ved tilmeldingen senest 1. oktober 2018.

Tilmelding til årsmødet


Program

  • 09:15 Ankomst, check-in, morgenkaffe/te og rundstykke
  • 10:00 Velkomst v. Vibeke Mørdrup, derefter starter generalforsamlingen (se dagsordenen, separat)
  • 11:45 Frokost med én øl eller vand
  • 13:00 Vandring i Ringsted og omegn
  • 14:30 Kaffe/te – kage
  • 15:00 De ”tre musketerer” (Bøje Pedersen, Carsten Maegaard,  Henrik Friediger) fortæller røverhistorier fra Caminovandringer
  • 16:00 Musikalsk underholdning ved ”Vindens Vej”
  • 17:00 Afslutning, sandwich med én øl eller vand.

 

Dagsorden for generalforsamling 2018
1.  Valg af dirigent, referent, stemmetællere
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Revideret regnskab til godkendelse
4.  Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af formand. Vibeke Mørdrup er på valg.
7.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg er: Henrik Friediger, Troels Beck, Carsten Maegaard
8.  Valg af suppleanter
9.  Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt


Bilag

Pkt. 3+4:
Regnskab 17-18 og budget 18-19 

Pkt. 5:
Indkommet forslag 2018 


Dato: Lørdag 27. oktober 2018 i Ringsted

Tidspunkt: Kl. 9.15-17.00

Pris: 200 kr. til fortæring. Deltagelse i generalforsamling alene er gratis

Kategori: Arkiv