Årsmøde 2020

Årsmødet måtte desværre aflyses på grund af corona-krisen og forbuddet mod at samles i større forsamlinger. Bestyrelsen holdt møde den 25. november og godkendte regnskabet. Se vedstående.
Budget for 2021 blev vedtaget med uændret kontingent, kr. 240 for enkeltmedlem og kr. 340 for parmedlemmer.
Bestyrelsen besluttede at ’forlænge’ de, der var på valg med +1 år, således at de pågældende er på valg i 2021.
Konstitueringen blev uændret: Formand, Vibeke Mørdrup og næstformand, Carsten Maegaard. Ny kasserer Hanna Vestenaa.
Jacob Rohd rykkede ind i bestyrelsen, efter at Kenni Kofoed er stoppet.

Næste årsmøde bliver lørdag 30. oktober 2021 i Antvorskov Kirke.

Kommentarer til årsregnskab 2019-2020.

Som alle ved, har det været et meget specielt år på grund corona-virussen. Aktivitetsniveauet i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme har været nedsat, hvilket også regnskabet vidner om. På indtægtssiden har vi ikke så mange poster, men især salget af pilgrimspas styrtdykkede. Vi sluttede med kun at få en indtægt på knap 50 % af det forventede beløb. De færre indtægter medførte, at vi ikke igangsatte udgiftskrævende aktiviteter. Vi sluttede regnskabsåret med et mindre overskud.

Troels Beck, kasserer