Aflysning – Årsmøde 2020

Aflysning af generalforsamling og årsmøde 2019!

Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen og årsmødet i Slagelse den 31.10.2020 med baggrund i den aktuelle Covid-19 situation, hvor vi maksimalt kan være 50 personer i lokalerne.

Generalforsamling og årsmødet er udskudt til 2021.

Bestyrelsen fortsætter et år mere og nyvalg udsættes til vi kan afholde generalforsamling.
Det betyder, at Vibeke Mørdrup fortsætter som formand, Troels Beck, Kenni Kofod og Hanna Vestenaa fortsætter som bestyrelsesmedlemmer samt at Boje Pedersen og Jacob Rohd fortsætter som suppleanter.
Kontingentet er uændret det kommende år.

Nuværende revisor, Lasse Bertil Rødgård Anthonisen, har sagt ja til at varetage opgaven endnu et år.

Regnskabet for 2019-2020 samt budget for 2020-2021 vil blive fremlagt på hjemmesiden i slutningen af oktober.

Vi håber, at alle har forståelse for beslutningen og ser frem til at mødes i 2021!

Lad os i stedet mødes på vandringer, Camino cafeer mm

Bestyrelsen for Danske Santiagopilgrimme

Antvorskov Kirke