Gennem en årrække har Foreningen af Danske Santiagopilgrimme haft mulighed for på hjemmesiden at stille en række rutebeskrivelser til rådighed, udarbejdet af Kirsten og Ove Wickmann.
De bliver suppleret med ruter og beskrivelser på en række punkter. De traditionelle ruter bliver delvis erstattet af andre.
For de ”nye” ruter gælder, at de skal afmærkes med gule pile og muslingeskallen, samt lægges på GPS, så pilgrimmene kan tage ruten ned på egen GPS fra Waymarked Trails :

http://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist - zoom ind på DK og vælg den ønskede ”pilgrimsrute”

En del strækninger er afmærket og GPS-kortlagt, og planen er at dække de fem gennemgående pilgrimsruter gennem Danmark – fra Helsingør og Kastrup mod Korsør og Rødby, samt fra Frederikshavn og Hirtshals til grænsen.

Dermed vil de danske pilgrimsruter indgå i det europæiske rutenet fra Trondhjem, Norge og Vadstena, Sverige til Santiago de Compostela – og omvendt, som nogle også gerne vil gå.

Arbejdet er ganske omfattende og udføres af mange frivillige foreningsmedlemmer med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond.


Ruterne på Sjælland er nu afmærket og beskrevet og bliver lagt på GPS

Du finder oplysning ved gå ind her


*
Hærvejen igennem Jylland findes her

* vejen igennem Jylland - Santiagoforeningens folder findes her

* vejene over Sjælland findes her

* vejen over Fyn findes her

Brugervejledning til ”læsning” af skiltning af Pilgrimsruter i Danmark (nyeste ruter):

Skærmbillede 2015-02-12 kl. 14.15.59


goldscallop-4