IMG_2258
Sundhedskort og EU sygesikringskort

Væsentlige, nye vilkår ved sygdom – fra den 1. august 2014

Din dækning ved sygdom og hospitalsbehandling fra Den offentlige Sygesikring ændres væsentligt fra den 1. august 2014. Fra den dag er du ikke længere dækket af det gule sundhedskort på ferier. Mange steder (aner)kendes det ikke, så du skal i stedet havde det blå EU-sundhedskort med.

Indtil nu har du været dækket af det gule sundhedskort/rejsesygesikringskort ved sygdom i Spanien (og det øvrige EU, samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein). Folketinget har strammet vilkårene markant.

Politikernes tanke er, at når man har råd til en rejse til udlandet, har man også råd til at betale en privat forsikring til at dække, hvad sygesikringen hidtil har dækket.

Derfor kan man f.eks. ikke få hjemtransport ved sygdom og det er slut med behandling af kroniske sygdomme udenfor DK betalt af sygesikringen. I sådanne tilfælde - og hvis man søger lægehjælp på private klinikker, som man vil have dækket - skal man sikre sig ved at tegne en privat forsikring. Det kan ske hos eget forsikringsselskab (husstands- eller indboforsikringen) eller hos rejseforsikringsselskaberne. Der kan være væsentlig forskel på dækning og andre vilkår.

Det blå EU-sundhedskort dækker på ferier op til 1 års varighed. Men selv med det blå sundhedskort er du ikke fuldt dækket, hvis du skulle blive syg eller komme til skade på ferier. For med det blå sundhedskort er du blot sikret på lige fod med borgerne i det land, du besøger. Og vilkårene kan være meget anderledes end hvad vi er vant til.

Det betyder blandt andet, at du i nogle lande kan risikere en egenbetaling i forbindelse med sygdom, hvis man ikke har tegnet en særlig forsikring. Det blå sundhedskort dækker
ikke planlagt behandling, hvis du for eksempel rejser til udlandet for at gennemgå behandling af den ene eller anden slags.

Dertil kommer, at kortet heller ikke dækker, hvis behandlingen ikke er akut, men derimod kan vente, til du kommer hjem fra ferie igen.

Sundhedskortet (det gule) er lagt mindre kendt i Spanien og andre lande udenfor DK, så det anbefales at få det blå EU-sygesikringskort med. Det bestilles vis internettet hos kommunen/borger.dk. Ellers hos Borgerservice.

Bestilling af det blå sundhedkort

Der er en vis leveringstid – ofte flere uger. Gyldighedsperioden er fem år.

• Du har ret til sygehjælpen på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i Spanien. Derfor kan du komme til at betale (en del af) behandlingen selv, hvis spanske borgere i en tilsvarende situation også skal betale. ”Det blå” dækker – foruden lægehjælp på offentlige klinikker og skadestuer – ambulancetransport til sygehus. Tandlægehjælp og receptpligtig medicin dækkes kun delvis. Der er kun tilskud til visse akutte tandlægebehandlinger.

• Nogle hospitaler og sundhedscentre (”centro sanitario”) tilbyder både privat behandling og offentlig behandling. Det er op til dig selv at fortælle hvilken behandling du ønsker, idet udgifter til behandling af private læger ikke kan refunderes. Hvis du bliver bedt om at betale på forhånd, bliver du ikke behandlet under det offentlige sundhedssystem, og dit blå kort vil ikke blive accepteret.

Den behandlende læge afgør, om det er nødvendigt at give behandlingen under opholdet.

Du kan gå direkte til en læge/skadestue/sundhedsklinik, der er tilknyttet den offentlige sygesikring i Spanien, og vise dit EU-sygesikringskort.

Du har ret til den læge- og hospitalsbehandling, medicin mv., der bliver nødvendig under opholdet. Kontrolundersøgelser f.eks. efter sygdomsbehandling kræver et særligt arrangement, tal med egen læge eller SOS.

Udgifter til lægehjælp og medicin kan man få refunderet når man kommer hjem. Husk at få kvitteringer for dine udgifter. Efter ansøgning hos SOS kan de eventuelt refunderes.
0045 70 10 75 10 / 70 10 50 55.

Se nærmere på http://huskdetblaa.dk/ og skriv ”Spanien”.

Dækning af hjemtransport kræver en privat rejseforsikring. Tal med dit forsikringsselskab - også om bagageforsikring, der ofte er med i en indboforsikring. Der er et utal af ordninger, bl.a. med forsikringer i forbindelse med visse kreditkort og det faglige hus, private rejseforsikringer, m.v. Det medfører, at en del risikerer at bliver overforsikret eller dobbeltforsikret.

Hvis du er i tvivl, når du opholder dig i udlandet, kan du ringe til
+45 70 10 75 10, som er SOS International - https://www.sos.dk/da/privat/

SOS International administrerer refusioner og betaler regninger for Den offentlige Sygesikring og for flere danske forsikringsselskaber. Har du haft et udlæg eller modtaget en regning på behandling af sygdom under din ferie, skal du anmelde det ovenfor til enten den offentlige rejsesygesikring (via SOS) eller til en privat rejseforsikring. Det er ikke en ”joke”, man skal omvejen ad SOS for at nå ”den offentlige sygesikring”s afdeling for refusioner.

Du kan desuden downloade en app til din smart phone eller tablet, der fortæller dig mere.

Den hedder 'European Health Insurance Card'.

Flere oplysninger:

http://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/International_Sygesikring/Det_blaa_kort.aspx