IMG_2258
El Camino Francés
- eller Den franske Vej (el camino = vejen), er en mest populære af den halve snes pilgrimsveje, som Spanien/Portugal kan byde på. Hvis man ser bort fra antagelsen om, at den enkeltes camino begynder hjemme på dørtærsklen, er det nok almindelig antaget, at denne camino begynder i Saint Jean Pied de Port (inde i hjørnet af Biscayen og på nordsiden af Pyrenæerne. 

Den går 775 km, først op over Pyrenæerne, som kan være udfordrende, videre gennem bakkede landskaber til meseta'en, højsletten (7-900 meter over havet, på midten for igen at gå gennem bakkede landskaber de sidste ca. 150 km til Santiago de Compostela. Oplysningen om de 775 kilometer skal som andre faktuelle oplysninger tages med lidt forbehold. Dels ændres vejføringen, dels kan man af og til komme ud for alternative ruter.

Denne camino tager ca. 30 dage at gennemføre til fods, alt efter, hvor langt man vil gå om dagen. Sygdom, træthed og utilfredsstillende vejrlig kan bevirke kortere dagsmarcher.
Traditionelt foretages en camino også på hesteryg, og i dag ser man mange cyklister, som der visse steder er lavet alternative ruter til, når stierne er uegnede til cykler.

Imidlertid er vandrende og hurtigt cyklende pilgrimme ikke altid lige gode venner. Visse steder kan man som vandrende - når men går i egne tanker og på en smal sti - blive overrasket af en cyklist, der kommer "flyvende" bagfra uden at bruge cykelklokke.

Det er muligt at leje cykler eller man kan få sin egen med flyet.
Uanset, hvordan man kommer afsted, byder Den franske Vej på en mangfoldighed af skønne naturoplevelser, smukke bygninger og imødekommende mennesker.
Camino'ens popularitet har givet mulighed for at drive mange herberger, så man ikke er henvist til at gå lange stræk for at finde en seng, hvis træthed, vabler eller andre forhold gør, at man ønsker at gå kortere, end guiden og ens oprindelige ambitioner anbefaler. Man skal altså ikke lade sig tryllebinde af guidernes "dagsmarcher". Derfor kan Den franske Vej også være velegnet for store børn i følge med forældre/bedsteforældre.

Da denne camino passerer den store højslette (meseta'en), anbefales den ikke at gå i højsommeren (juli-august), medmindre man vil bære meget vand med og holde et længere hvil midt på dagen. Meseta'en, som også er ganske kold om vinteren, strækker sig øst for Burgos til vest for Leon.

Camino Francés er vel afmærket med de berømte gule pile og går gennem større byer som Pamplona, Logroño, Burgos, Leon, Astorga, Ponferrada og syd om Lugo. Og de nævnes hér, fordi de (på grund af størrelsen) har gode trafikforbindelser og derfor kan være startbyer, hvis man ikke vil gå hele Den franske Vej. Desuden er der f.eks. også tog gennem Sarria (ca 100 km før Santiago de Compostela) mellem Madrid og A Coruña.

Visse byers periferier er ikke specielt charmerende - med bl.a industriområder eller parcelhuskvarterer (så kan man overveje at hoppe på en (by)bus ind til centrum)
Den franske Vej kaldtes tidligere stjernevejen eller Mælkevejen, fordi de to veje, pilgrimsvejen og Mælkevejen følges. Vejen har været foretrukket gennem ca. 1000 år, bortset fra perioder med muslimsk erobring af dele af Spanien, som flyttede den foretrukne vej længere nord på, hvor pilgrimmene kunne færdes mere trygt.

Farten gik til Santiago de Compostela, i hvis megaflotte katedral de jordiske rester af Sankt Jakob ligger. Jakob var én af Jesu disciple. En af "præmierne" for at gå til Santiago er det mangfoldige liv, der er i byen og den lidt spektakulære pilgrimsmesse. Hér kan man igen møde pilgrimme, man mødte mange dage tidligere og gensynet er som regel hjerteligt og varmt.

For katolikker - andre må gerne være med - er rejsen en takke- og bodsrejse, men der forhindrer ikke, at vandringen, alene eller i selskab med spændende mennesker, under alle omstændigheder kan være en god anledning til fordybelse, selvransagelse, nærvær og omtanke på afstand af en hjemlig trummerum..

Når man vandrer på camino'en opdager man, hvor lidt man behøver, siger en erfaren pilgrim og hospitalero - som kontrast til en travl, teknologisk hverdag. 
Denne kontrast søger formentlig en del pilgrimme i dag. /es
---
Se flere oplysninger om praktiske forberedelser, herunder guider og mere personlige, skønlitterære udgivelser, under fanebladene Litteratur og Pilgrims-ABC.