Hærvejen gennem Jylland

I slutningen af juni 2014 blev den nordjyske hærvej indviet og hermed er det officielle hærvejsforløb gennem Jylland færdiggjort. Det betyder reelt, at man kan vandre syd på ad afmærkede ruter ned gennem Jylland til den tyske grænse og her slutte sig til de tyske vandreruter, eller vandre nord på og via færgeforbindelserne slutte sig til de norske og svenske vandreruter. I 2010 blev Hærvejen en del de europæiske kulturruter.

I Nordjylland er det muligt at vælge to ruter. Man kan begynde sin vandring fra Hirtshals og følge en vestlig rute, der flere steder når helt ud til kysten ved Jammerbugt. Ruten krydser via Aggersundbroen Limfjorden ved Aggersund og forløber videre mod Års, hvor den løber sammen med den østlige rute, der starter i Frederikshavn. Den østlige rute følger dele af den Jyske ås, krydser fjorden via Limfjordsbroen i Aalborg og for fortsætter videre mod Års. Fra Års når man til Viborg.

Overnatningsmulighederne forventes løbende at blive udbygget, men endnu er det kun strækningen fra Viborg til grænsen, der kan tilbyde herbergsovernatninger.

Kort over herberger langs Hærvejen tryk HER


HV-dk


Link til Hærvejen:
http://www.haervej.dk/haervej/haervejen

Link til Vandrekort:
http://www.haervej.dk/haervej/detailkort-haervejen