Den danske Pilgrimsrute
Stigruppen i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme har siden 2011 arbejdet på at fastlægge og markere pilgrimsruter over hele landet kaldet Den danske Pilgrimsrute. I princippet er ruterne et led i pilgrimsvejene fra Trondheim, Norge og Vadstena, Sverige og ned gennem Europa til de gamle pilgrimsmål, Jerusalem, Rom og Santiago de Compostela. Gennem Danmark skal ruterne afmærkes med de kendte gule pile og muslingeskallen samt gps-markeres. GPS-sporene kan downloades via  http://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist - zoom ind og søg på Den danske Pilgrimsrute og pilgrimsruter for at finde den rute, du gerne vil gå. For en række ruteafsnits vedkommende er der udarbejdet beskrivelser/guides og kort, som du kan søge nedenfor.


Nærmere om arbejdet med Den danske Pilgrimsrute findes
her Forklaring "Ude på stierne" findes her

Nordsjælland
Rutebeskrivelser (PDF)
Helsingør-Esrum - forside - bagside
Esrum-Hillerød - forside - bagside
Hillerød-Ballerup - forside - bagside
Ballerup-Roskilde - forside - bagside
Kort (PDF)
Helsingør-Esrum
Esrum-Hillerød
Hillerød-Ballerup
Ballerup-Roskilde
Hillerød (bykort)
Roskilde (bykort)

Østsjælland
Rutebeskrivelser (PDF)
Kastrup-Ishøj - forside - bagside
Ishøj-Roskilde - forside - bagside
Kort (PDF)
Kastrup-Ishøj
Ishøj-Roskilde
Roskilde (bykort)

Vestsjælland
Rutebeskrivelser (PDF)
Roskilde-Ringsted - forside - bagside
Ringsted-Korsør - forside - bagside
Kort (PDF)
Roskilde-Ringsted
Ringsted-Kongskilde
Kongskilde-Slagelse
Slagelse-Korsør
Roskilde (bykort)
Ringsted (bykort)

Sydsjælland & Lolland/Falster

Rutebeskrivelser (PDF)
Vordingborg-Maribo-Rødby Færge

Ruterne Ringsted-Vordingborg er stadig under udarbejdelse....

Rutebeskrivelser og kort for Jylland og Fyn er under udarbejdelse.
Nordjylland
Rutebeskrivelser (PDF)
Nordjylland Øst-1 Nordjylland Øst-1-folder
Nordjylland Øst-2 Nordjylland Øst-2-folder
Nordjylland Øst-3 Nordjylland Øst-3-folder
Nordjylland Øst-4 Nordjylland Øst-4-folder
Nordjylland Vest-1 Nordjylland Vest-1-folder
Nordjylland Vest-2 Nordjylland Vest-2-folder
Nordjylland Vest-3 Nordjylland Vest-3-folder
Nordjylland Vest-4 Nordjylland Vest-4-folder
Nordjylland Vest-5 Nordjylland Vest-5-folder
Nordjylland Vest-6 Nordjylland Vest-6-folder
Nordjylland Vest-7 Nordjylland Vest-7-folder

Hærvejen Kort over herberger langs Hærvejen

Fyn