* Sekretariat:
Peter Glunz, Telefon 5354 1019 · Salbyvej 4 · 4600 Køge
sekretariat@santiagopilgrimme.dk

* Formand:
Vibeke Mørdrup, Telefon 2615 7173 · Horserødvej 2 · 2100 Kbh Ø
v.moerdrup@gmail.com

* Webmaster:
Peter Glunz, Telefon 5354 1019 · Salbyvej 4 · 4600 Køge
web@santiagopilgrimme.dk

*
Foreningens bankforbindelse:
Jyske Bank. Ringsted afd. filial nr. 5069 Kontonummer: 1332063